Priser

Pris fra 1.1.2022:

Førstegangsbesøk 770 kroner.

Gjenbesøk 660 kroner.

Det er per dags dato ikke mulig å få igjen dette via statlige/kommunale trygdeordninger, men flere og flere arbeidsplasser har ordninger hvor arbeidsgiver hjelper med å betale behandlingene hos oss. Mange har også tegnet helseforsikring som dekker naprapatbehandlinger.

Vi har kort ventetid og kveldsåpent.